Engelska 7:an v. 3-6

På onsdag har ni vikarie och jag tycker att vi fortsätter med gemensam läsning av boken Stone Fox på måndag nästa vecka.

Onsdag:

  1. Läxuppföljning av glosor. Vikarien delar ut arbetsuppgift.

  2. Läs texten The Fishing Contest s. 42 och översätt muntligt i par.

  3. Arbeta med arbetsuppgifterna s. 44-48. Se läxa v. 5 nedan!

Aktiviteter:

  1. Vi färdigställer vår Animal Quiz!.
  2. Vi läser bredvidläsningsboken Stone Fox.
  3. Arbetsuppgifter (STONE FOX CHAPTER 1, STONE FOX CHAPTER 2STONE FOX CHAPTER 3STONE FOX CHAPTER 4STONE FOX CHAPTER 5STONE FOX CHAPTER 6 STONE FOX CHAPTER 7CHAPTER 8STONE FOX CHAPTER 9STONE FOX CHAPTER 10).
  4. Spela upp en dialog med Willy. Han blir intervjuad av en TV reporter efter ”the dog race” Skriv ner era repliker först.

Läxa onsdag v. 4: Klar med frågorna till kapitel 1-2 + glosor.eu.

Läxa onsdag v. 5: Klar med arbetsuppgifterna till och med s. 45.

Läxa onsdag v. 6: Vi bestämmer under lektionen vilket kapitel man skall ha läst klart . Vi läser till och med kapitel 6 och svarar på frågorna.

Läxa onsdag v. 7: Glosor till Stone Fox på glosor.eu