Franska 8:an v. 5

Mål:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
  • Kunna semesterord och fritidsintressen.
  • Ta del av aktuella nyheter.
  • Kunna böja regelbundna verb i presens samt de oregelbundna verben avoir och être.

Aktiviteter:

  • Vi lyssnar på Nouvelles en français (Nouvelles en Francais 150115).
  • Vi följer upp de uppgifter ni gjorde under förra veckan med vikarien.
  • Vi förbereder och spelar upp intervjun med Enzo, s. 14:9.

Läxa v. 6 tisdag: Kunna böja de regelbundna verben (-er, -ir och -re verb) och avoir être i presens, s. 12-13:6-8 (+Liber online).