Franska 9:an v. 5

Mål:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
  • Ta del av aktuella nyheter.

Aktiviteter:

  1. Vi lyssnar på Nouvelles en français (Nouvelles en Francais 150115).
  2. Vi följer upp de uppgifter ni gjorde under förra veckan med vikarien.
  3. Vi läser texten Le Maghreb, s. 93-94 + Vrai/Faux.
  4.  Liber online (Materialbanken): Hörövning: 90:14-15.
  5. Vi tränar på Les mots et La grammaire på Liber online-

Läxa v. 6 tisdag: Se avsnittet Alors demande! Le français en Tunisie (fransk textning) + uppgift 1 och 2 (Alors demande La Tunisie La langue).