Franska 7:an v. 5-6

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna berätta om sina fritidsintressen.
 • Kunna hundra- och tusental.
 • Kunna presens av regelbundna ir-verb.
 • Kunna presens av s’appeler.
 • Kunna uttrycka ägande (possessiva pronomen).

Aktiviteter:

 • Vi läser och översätter texten Mon site favori , s. 81.
 • Vi tränar på att uttrycka vad vi tycker om och inte tycker om att göra på fritiden.
 • Vi tränar på hörförståelse, s. 84-85:6, 8-9.
 • Vi går igenom och tränar på possessiva pronomen, s. 87:10-11.
 • Vi lyssnar på sången Mon Mec à Moi.
 • Vi går igenom och tränar på presens av faire (s. 83:4), presens av s’appeler (s. 85:7) och rougir (s. 89:13).

Läxa fredag v. 6: Kunna presentera muntligt med hjälp av stödord personerna s. 90:15 och dig själv på samma sätt.

Läxa fredag v. 7: Texten Mon site favori + glosor.eu