Franska 9:an v. 6-7

Mål:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

Aktiviteter:

  • Vi läser och översätter texten L’Horoscope, s. 100-101.
  • Vi samtalar om texten med stöd av innehållsfrågor.
  • Vi tränar på ordförrådet och förståelse, s. 101-102:1b, c, 2 (översätt och skriv en mening), 3
  • Vi går igenom och tränar på partitiv artikel, s. 102-104:4-6, 8 + kopia.
  • Vems tur är det?

Läxa onsdag v. 7: Kunna dialogen Köpa frukt och grönsaker + på flygplanet.

Läxa torsdag v. 7: Texten L’Horoscope + glosor.eu + Liber online Les Mots (skriftlig uppföljning)