Engelska 8:an v. 9-10

Welcome back from your holiday week!

Aktiviteter:

  1. Vi väljer en skrivuppgift om Sticks and Stones (Mappen Arbeten) . Länk till instruktion!
  2. Vi gör en kamratbedömning av uppgiften (Two Stars and a Wish). Skriv din kommentar i kamratens dokument + ditt namn. Bedöm om texten är intressant att läsa, innehåller texten väl beskrivna händelser från boken och är texten väl skriven språkligt sett (stavning, stor bokstav och punkt, bra mix av korta och långa meningar, korrekta verbböjningar, etc)
  3. Vi bearbetar vår text efter kamratbedömningen.
  4. Vi gör Keynote om oss själva som de franska eleverna har gjort.
  5. Speaking Conversation Topics. Vi tränar på att tala om Holidays. Vi skall skypa med fransmännen på fredag.

Läxa fredag v. 9: Klar med Sticks and Stones uppgiften.

Läxa fredag v. 10: Klar med Keynoten (presentationen)

Läxa tisdag v. 11: Gör utdelad läsförståelseuppgift British way of life.