Franska 9:an v. 10-12

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna använda partitiv artikel.
 • Kunna uttrycka som med qui och que.
 • Kunna beskriva väder muntligt och skriftligt.

Aktiviteter:

 1. Vi  avslutar partitiv artikel med att förbereda och genomföra muntligt dialogen Köpa frukt och grönsaker + övningarna, s. 103:4b, 5.
 2. Vi tränar på hörförståelse, s. 104:6-7, 109:15,16
 3. Vi lyssnar på Je veux.
 4. Vi läser, översätter och samtalar om texten Le pressentiment
 5. Vi går igenom och tränar på qui och que, s. 108:13
 6. Le Nouvelles en français 15-01-31arbetsblad.
 7. A qui le tour?

Läxa torsdag v. 9: Kunna dialogen Köpa frukt och grönsaker.

Läxa torsdag v. 10: Texten Le pressentiment +  glosor.eu

Läxa torsdag v. 11: Spela in en väderleksrapport med iMovie.

Läxa torsdag v. 13: Texten L’environnement + quizlet