Franska 7:an v. 10-12

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna fraser när man handlar kläder.
 • Kunna ordförrådet för olika klädesplagg.
 • Kunna böja verbet aller i presens.
 • Kunna böja re-verb i presens.
 • Kunna använda partitiv artikel.
 • Kunna placering av adjektiv.

Aktiviteter:

 1. Le vocabulaire de la famille.
 2. Vi läser, tränar uttal och översätter Les vacances, s. 98 + uppgift, s. 100:2. (I Mappen Övningar Unité 6)
 3. Vi tränar på olika klädesplagg. (uppgift 1-11) + Quizlet
 4. Se videon! 
 5. Se denna video också! 
 6. Gå till exercices en ligne och gör uppgifterna!
 7. Vi lär oss att böja verbet aller i presens, s. 100-101:3a, b, c.
 8. Vi läser, tränar på uttal och översätter Dans le magasins de vêtements, s. 103.
 9. Vi gör muntligt och skriftligt, s. 105:7-8, s. 106-107:11, 12, 14.
 10. Vi gör egna dialoger, s. 108:15-16

Läxa fredag v. 10: Presentera din familj

Läxa fredag v. 11: Texten Les vacances + glosor.eu