Engelska 8:an v. 11

Aktiviteter:

  1. Vi gör läsförståelseuppgiften,  The British Way of Life.
  2. Vi gör en Keynote om oss själva som de franska eleverna också har gjort.
  3. Newsreel 15-01 24 + Quiz
  4. Newsreel 15-02-07 + Quiz
  5. Newsreel 15-02-21 + Quiz
  6. Newsreel 15-03-07  + Quiz
  7. I par läser vi varsin nyhetsartikel och berättar för den andre om innehållet. Därefter läser vi den som bänkkamraten har berättat om. (Artikel 1 + Artikel 2). Vi förbereder redovisning av artikeln genom att skriva ner stödord. Givetvis måste vi slå upp några svåra ord för att förstå helheten i Ordbok, NE!
  8. Under v. 12 fortsätter vi med läsförståelseprov som vi påbörjade föregående lektion. Studiedag på fredag.

Läxa fredag v. 11: Klar med Keynoten (presentationen) + Absolut deadline Sticks and Stones.

Läxa fredag v. 13: De två artiklarna + glosor.eu