Franska 8:an v. 11-12

Aktiviteter:

  1. Vi tränar på att presentera oss, när vi är födda, vilken skola vi går på, etc. (s. 29:4)
  2. Vi  utgår från meningarna som står i texten Une Présentation d’une lycéenne och går igenom passé composé.  (Exercices passé composé (1, 2 + uppgift s. 30:5a, b, c, s. 31:8 a-d)
  3. Vi förbereder tre meningar om något vi har gjort/gjorde igår. Använd bara verb som vi redan kan och som är regelbundna. (t ex ej faire, aller, être).
  4. Vi avslutar med Exit Ticket. Har vi förstått passé composé?
  5. Vi repeterar ordförrådet i Unité 1 med Les Mots Croisés.
  6. Vi gör hörövningarna, s. 31:6-7.

Läxa tisdag v. 11: Texten La Présentation d’une lycéenne + Quizlet. Kunna tillämpa ordförrådet i uppgifterna, s. 28:2-3

Läxa tisdag v. 12: Gör uppgifterna 1-3 (hoppa över uppgift 4), Exercices passé composé . Gör uppgifterna i Good Reader. Behöver du en genomgång, se på videon ovan!

Läxa tisdag v. 13: Redovisa muntligt s. 29:4 a, b, s. 32:10.