Engelska 8: v. 13-14

Aktiviteter:

 1. Vi gör klart läsförståelseprovet.
 2. Vi går igenom era Sticks and Stones texter.
 3. Klar med Keynote – visa upp för mig. Ha gärna med några bilder.
 4. Har du gjort dessa:
  Newsreel 15-01 24 + Quiz
  Newsreel 15-02-07 + Quiz
  Newsreel 15-02-21 + Quiz
  Newsreel 15-03-07 + Quiz
 5. I par läser vi varsin nyhetsartikel och berättar för den andre om innehållet. Därefter läser vi den som bänkkamraten har berättat om. (Artikel 1 + Artikel 2). Vi förbereder redovisning av artikeln genom att skriva ner stödord. Givetvis måste vi slå upp några svåra ord för att förstå helheten i Ordbok, NE!
 6. Läs texten texten Butch Cassidy s. 46-48 + s. 49:7b-c. Skriv därefter 10 innehållsfrågor på texten.

Läxa fredag v. 16: De två artiklarna + glosor.eu  + Quizlet