Franska 9:an v. 13

Mål:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Kunna uttrycka som med qui och que.

Aktiviteter:

  1. Vi läser texten L’environnement, s. 113 + 114:a.
  2. Vi tränar på hörförståelse, s. 104:6-7, 109:15,16.
  3. Les Nouvelles en français 15-01-31 +arbetsblad.
  4. Vi går igenom och tränar på qui och que, s. 108:13 a, b.
  5. Vi lärde oss futurum i samband med La météo, träna på le futur simple!
  6. Extra kopior (hör-och läsförståelse).

Läxa torsdag v. 13: Texten L’environnement + quizlet, klar med 108:13 a, b