Franska 7:an v. 13-14

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna fraser när man handlar kläder.
 • Kunna ordförrådet för olika klädesplagg.
 • Kunna böja verbet aller i presens.
 • Kunna böja re-verb i presens.
 • Kunna använda partitiv artikel.
 • Kunna placering av adjektiv.

Aktiviteter:

 1. Vi tränar på olika klädesplagg. (uppgift 1-11) + Quizlet + Les vêtements.
 2. Gå till exercices en ligne och gör uppgifterna!
 3. Vi lär oss att böja verbet aller i presens, s. 100-101:3a, b, c.
 4. Vi läser, tränar på uttal och översätter Dans le magasins de vêtements, s. 103.
 5. Vi gör muntligt och skriftligt, s. 105:7-8, s. 106-107:11, 12 (Se video inlägg v. 10-12!), 14.
 6. Vi gör en egen affärsdialog!

Läxa fredag v. 13: Kunna klädesplaggen s. 101 + Quizlet + Kunna böja verbet aller i presens (Se video inlägg v. 10-12!)

Läxa torsdag v. 14: Texten Dans le magasin de vêtements s. 103-104 + glosor.eu + Quizlet