Franska 9:an v. 14

126th-anniversary-of-the-public-opening-of-the-eiffel-tower-4812727050567680-hp

Glöm inte att redigera era météo!

Mål:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Kunna göra vägbeskrivningar.
  • Kunna negationerna ne … pas, ne … jamais, ne … plus, ne … personne, ne … rien.

Aktiviteter:

  1. Vi går igenom och tränar på qui och que, s. 108:13 a, b.
  2. Extra kopior (hör-och läsförståelse).
  3. Vi läser, översätter och kommenterar texten Le médecin, s. 120-121.
  4. Vi för text- och ordförståelseuppgifter, s. 122:1-2.
  5. Vi gör en vägbeskrivning i iMovie i Laholm för en fransk turist.

 

Läxa torsdag v. 14: Texten Le médecinQuizlet (hälften av orden)