Engelska 8:an v. 16-17

  1. Vi går igenom läsförståelsetestet.
  2. I par läser vi varsin nyhetsartikel och berättar för den andre om innehållet. Därefter läser vi den som bänkkamraten har berättat om. (Artikel 1 + Artikel 2). Vi förbereder redovisning av artikeln genom att skriva ner stödord. Givetvis måste vi slå upp några svåra ord för att förstå helheten i Ordbok, NE!
  3. Vi läser texten texten Butch Cassidy s. 46-48 + s. 49:7b-c. Skriv därefter 10 innehållsfrågor på texten.
  4. Presentera ”famous partners in crime” för gruppen

Läxa fredag v. 16: De två artiklarna + glosor.eu + Quizlet

Läxa fredag v. 17: Butch Cassidy s. 46-48 + glosor.eu