Kategoriarkiv: Engelska 7:an

Engelska 7:an v. 47-49

Mål:

 • förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Aktiviteter:

 • Vi läser och kommenterar texten Say it with flowers.
 • Vi gör ord- och textuppgifter, s. 30-32.
 • Vi repeterar verbet have i presens, s. 33.
 • Vi ser på programmet och besvarar frågor: Teens in Cornwall: Katy loves animals
 • Vi läser och kommenterar texten The Fastest Animal on Earth (5a, 5b, s. 36)

Läxa onsdag v. 47: Texten Say it with flowers + glosor.eu

Läxa onsdag v. 48:  Klar med uppgifterna s. 30-33.

Läxa onsdag v. 49:  Texten The Fastest Animal on Earth + glosor.eu

Läxa onsdag v. 50: Gör fyra frågor om animals som en ”quiz”, se s. 40.

Engelska 7:an v. 46

Mål:

 • förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • kunna berätta något i imperfekt (hur man bildar imperfekt av regelbundna verb)
  kunna possessiva pronomen (my, your, his, her, its, our, your, their)

Aktiviteter:

Läxa onsdag v. 46: Läs texten Say it with flowers, s. 28 och gör läsförståelseuppgiften 4a, s. 29 

Läxa onsdag v. 47: Texten Say it with flowers + glosor.eu

Engelska 7:an v. 45

Mål:

 • förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • kunna berätta något i imperfekt (hur man bildar imperfekt av regelbundna verb)
 • kunna possessiva pronomen (my, your, his, her, its, our, your, their)

Aktiviteter:

 • Vi läser texten Mariam och samtalar om innehållet.
 • Vi tränar på att läsa dialogen med flyt och inlevelse.
 • Vi tränar på ordförrådet på glosor.eu.
 • Vi repeterar klockan och veckodagarna.

Läxa onsdag v. 45: Texten Mariam + glosor.eu.

Läxa onsdag v. 46: Läs texten Say it with flowers, s. 28 och gör läsförståelseuppgiften 4a, s. 29 

Engelska 7:an v. 41-43

Mål:

 • förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • kunna berätta något i imperfekt (hur man bildar imperfekt av regelbundna verb)

Aktiviteter:

 • Vi läser texten The Arrival och samtalar om innehållet.
 • Vi tränar på att göra en mind map för att kunna återberätta innehållet.
 • Vi tränar på ordförrådet på glosor.eu.
 • Vi skriver intervjufrågor (minst femton) med did som ni ställer till varandra.
 • Vi tränar på imperfekt av regelbundna verb (uttal + stavning)Exercise Regular Verbs,  Writing in the past tense, Verb tense story. Se video nedan!
 • Vi tränar på att samtala i imperfekt.
 • Extra uppgift: Ta kort hemifrån och gör ett bildspel med din berättartext till. Skriv texten först i Mappen Project (My home + ditt namn).
 • Vi lär oss alfabetet.

alphabet-pronunciation

Läxa onsdag v. 41: My Day. Describe a typical day of your life – for example a school day. I wake up at seven o’clock … Skapa dokumentet i Mappen Project (My Day + ditt namn). Du skall också kunna alfabetet!

Läxa onsdag v. 42: Kunna återberätta texten The Arrival + glosor.eu (klar med s. 16-19).

Läxa onsdag v. 43: Klar med s. 16-19Exercise Regular Verbs.

Läxa onsdag v. 45: Kunna återberätta texten Mariam + glosor.eu

Engelska 7:an v. 38-39

Mål:

 • förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 

Aktiviteter:

 • Vi går igenom hur man ställer frågor i presens.
 • Frågor med frågeord.
 • Vi skriver A letter to a friend.
 • Vi läser en kompis brev och gör en kamratbedömning.
 • Vi lyssnar på och läser texten Meet Brad samt samtalar om innehållet.
 • Vi tränar på ordförrådet på glosor.eu
 • Vi tränar på verb i presens.
 • Vi tränar på klockan. Se videon! (Exrcises: 1, 2)
 • Arbeta med uppgifterna s. 8-13. Skapa ett dokument i Mappen Exercises (Meet Brad + ditt namn).
 • Extra uppgift: Ta kort hemifrån och gör ett bildspel med din berättartext till. Skriv texten först i Mappen Project (My home + ditt namn).

Läxa  onsdag v. 38: Klar med A letter to a friend. 

Läxa onsdag v. 39: Läs texten Meet Brad +  glosor.eu.

Läxa onsdag v. 40: My Day. Describe a typical day of your life – for example a school day. I wake up at seven o’clock …  Skapa dokumentet i Mappen Project (My Day + ditt namn)3