Kategoriarkiv: Engelska 8:an

Engelska 8:an v. 17-18

Activities:

 1. Vi följer upp läxförhöret från i fredags.
 2. Vi läser texten texten Butch Cassidy s. 46-48 + s. 49:7b-c.
 3. Vi samtalar om texten med hjälp av Questions Butch Cassidy.
 4. What are they doing? Skärmavbild 2015-04-28 kl. 08.24.26
 5. Vi går igenom ing-form efter preposition.Ing-form efter preposition
 6. Presentera ”famous partners in crime” för gruppen

Läxa fredag v. 17:  Översätt texten Butch Cassidy s. 46-48, (från och med rad ”When he was 18 till slutet i Mappen Homework)

Läxa fredag v. 19: Butch Cassidy s. 46-48 + glosor.eu

Engelska 8:an v. 16-17

 1. Vi går igenom läsförståelsetestet.
 2. I par läser vi varsin nyhetsartikel och berättar för den andre om innehållet. Därefter läser vi den som bänkkamraten har berättat om. (Artikel 1 + Artikel 2). Vi förbereder redovisning av artikeln genom att skriva ner stödord. Givetvis måste vi slå upp några svåra ord för att förstå helheten i Ordbok, NE!
 3. Vi läser texten texten Butch Cassidy s. 46-48 + s. 49:7b-c. Skriv därefter 10 innehållsfrågor på texten.
 4. Presentera ”famous partners in crime” för gruppen

Läxa fredag v. 16: De två artiklarna + glosor.eu + Quizlet

Läxa fredag v. 17: Butch Cassidy s. 46-48 + glosor.eu

Engelska 8: v. 13-14

Aktiviteter:

 1. Vi gör klart läsförståelseprovet.
 2. Vi går igenom era Sticks and Stones texter.
 3. Klar med Keynote – visa upp för mig. Ha gärna med några bilder.
 4. Har du gjort dessa:
  Newsreel 15-01 24 + Quiz
  Newsreel 15-02-07 + Quiz
  Newsreel 15-02-21 + Quiz
  Newsreel 15-03-07 + Quiz
 5. I par läser vi varsin nyhetsartikel och berättar för den andre om innehållet. Därefter läser vi den som bänkkamraten har berättat om. (Artikel 1 + Artikel 2). Vi förbereder redovisning av artikeln genom att skriva ner stödord. Givetvis måste vi slå upp några svåra ord för att förstå helheten i Ordbok, NE!
 6. Läs texten texten Butch Cassidy s. 46-48 + s. 49:7b-c. Skriv därefter 10 innehållsfrågor på texten.

Läxa fredag v. 16: De två artiklarna + glosor.eu  + Quizlet

Engelska 8:an v. 11

Aktiviteter:

 1. Vi gör läsförståelseuppgiften,  The British Way of Life.
 2. Vi gör en Keynote om oss själva som de franska eleverna också har gjort.
 3. Newsreel 15-01 24 + Quiz
 4. Newsreel 15-02-07 + Quiz
 5. Newsreel 15-02-21 + Quiz
 6. Newsreel 15-03-07  + Quiz
 7. I par läser vi varsin nyhetsartikel och berättar för den andre om innehållet. Därefter läser vi den som bänkkamraten har berättat om. (Artikel 1 + Artikel 2). Vi förbereder redovisning av artikeln genom att skriva ner stödord. Givetvis måste vi slå upp några svåra ord för att förstå helheten i Ordbok, NE!
 8. Under v. 12 fortsätter vi med läsförståelseprov som vi påbörjade föregående lektion. Studiedag på fredag.

Läxa fredag v. 11: Klar med Keynoten (presentationen) + Absolut deadline Sticks and Stones.

Läxa fredag v. 13: De två artiklarna + glosor.eu

Engelska 8:an v. 9-10

Welcome back from your holiday week!

Aktiviteter:

 1. Vi väljer en skrivuppgift om Sticks and Stones (Mappen Arbeten) . Länk till instruktion!
 2. Vi gör en kamratbedömning av uppgiften (Two Stars and a Wish). Skriv din kommentar i kamratens dokument + ditt namn. Bedöm om texten är intressant att läsa, innehåller texten väl beskrivna händelser från boken och är texten väl skriven språkligt sett (stavning, stor bokstav och punkt, bra mix av korta och långa meningar, korrekta verbböjningar, etc)
 3. Vi bearbetar vår text efter kamratbedömningen.
 4. Vi gör Keynote om oss själva som de franska eleverna har gjort.
 5. Speaking Conversation Topics. Vi tränar på att tala om Holidays. Vi skall skypa med fransmännen på fredag.

Läxa fredag v. 9: Klar med Sticks and Stones uppgiften.

Läxa fredag v. 10: Klar med Keynoten (presentationen)

Läxa tisdag v. 11: Gör utdelad läsförståelseuppgift British way of life.