Kategoriarkiv: Franska 7:an

Franska 7:an v. 13-14

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna fraser när man handlar kläder.
 • Kunna ordförrådet för olika klädesplagg.
 • Kunna böja verbet aller i presens.
 • Kunna böja re-verb i presens.
 • Kunna använda partitiv artikel.
 • Kunna placering av adjektiv.

Aktiviteter:

 1. Vi tränar på olika klädesplagg. (uppgift 1-11) + Quizlet + Les vêtements.
 2. Gå till exercices en ligne och gör uppgifterna!
 3. Vi lär oss att böja verbet aller i presens, s. 100-101:3a, b, c.
 4. Vi läser, tränar på uttal och översätter Dans le magasins de vêtements, s. 103.
 5. Vi gör muntligt och skriftligt, s. 105:7-8, s. 106-107:11, 12 (Se video inlägg v. 10-12!), 14.
 6. Vi gör en egen affärsdialog!

Läxa fredag v. 13: Kunna klädesplaggen s. 101 + Quizlet + Kunna böja verbet aller i presens (Se video inlägg v. 10-12!)

Läxa torsdag v. 14: Texten Dans le magasin de vêtements s. 103-104 + glosor.eu + Quizlet

Franska 7:an v. 10-12

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna fraser när man handlar kläder.
 • Kunna ordförrådet för olika klädesplagg.
 • Kunna böja verbet aller i presens.
 • Kunna böja re-verb i presens.
 • Kunna använda partitiv artikel.
 • Kunna placering av adjektiv.

Aktiviteter:

 1. Le vocabulaire de la famille.
 2. Vi läser, tränar uttal och översätter Les vacances, s. 98 + uppgift, s. 100:2. (I Mappen Övningar Unité 6)
 3. Vi tränar på olika klädesplagg. (uppgift 1-11) + Quizlet
 4. Se videon! 
 5. Se denna video också! 
 6. Gå till exercices en ligne och gör uppgifterna!
 7. Vi lär oss att böja verbet aller i presens, s. 100-101:3a, b, c.
 8. Vi läser, tränar på uttal och översätter Dans le magasins de vêtements, s. 103.
 9. Vi gör muntligt och skriftligt, s. 105:7-8, s. 106-107:11, 12, 14.
 10. Vi gör egna dialoger, s. 108:15-16

Läxa fredag v. 10: Presentera din familj

Läxa fredag v. 11: Texten Les vacances + glosor.eu

Franska 7:an v. 9

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Aktiviteter:

 1. Vi lyssnar på sången Mon Mec à Moi + Je veux + Libérée, Délivrée
 2. Vi läser Accro, s. 92 (s. 93:a, b) och Que faire à Paris?, s. 94-95 (s. 96:b)
 3. Le vocabulaire de la famille.
 4. À qui le tour?

Läxa fredag v. 9: Texten Mon site favori + glosor.eu

Läxa fredag v. 10:  Presentera din familj

Franska 7:an v. 5-6

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna berätta om sina fritidsintressen.
 • Kunna hundra- och tusental.
 • Kunna presens av regelbundna ir-verb.
 • Kunna presens av s’appeler.
 • Kunna uttrycka ägande (possessiva pronomen).

Aktiviteter:

 • Vi läser och översätter texten Mon site favori , s. 81.
 • Vi tränar på att uttrycka vad vi tycker om och inte tycker om att göra på fritiden.
 • Vi tränar på hörförståelse, s. 84-85:6, 8-9.
 • Vi går igenom och tränar på possessiva pronomen, s. 87:10-11.
 • Vi lyssnar på sången Mon Mec à Moi.
 • Vi går igenom och tränar på presens av faire (s. 83:4), presens av s’appeler (s. 85:7) och rougir (s. 89:13).

Läxa fredag v. 6: Kunna presentera muntligt med hjälp av stödord personerna s. 90:15 och dig själv på samma sätt.

Läxa fredag v. 7: Texten Mon site favori + glosor.eu

Franska 7:an v. 4

Under vecka fyra har ni vikarie. Av vikarien får ni uppgifter att arbeta med.

 1. Gör de uppgifter som vikarien delar ut. Rätta i facit.
 2. Träna på fritidsuttrycken som vi lade in på Quizlet.
 3. Gör arbetsuppgifterna i boken: s.83:4a-b (Lyssna på hur man böjer faire på Liber online Unité 5 Les Loisirs; ljudfilerna finns under rubriken, Materialbank. Skapa ett nytt dokument i Mappen Övningar: ”Unité 5 + namn”
 4. Fortsätt med den muntliga uppgiften, s. 84:5
 5. Lyssna på ljudfilen på Liber online, s.85:7a + gör skriftligt 85:7b
 6. Läxuppföljning fredag glosor.eu till Elle est comme moi (vikarien delar ut uppgift)
 7. Skulle ni bli klara med allt, gör höruppgifterna s. 82-85 på Liber online. Facit på katedern!