Kategoriarkiv: Franska 7:an

Franska 7:an v. 2-3

Nyårskort

 

 

 

 

 

Meilleurs vœux 2015!

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna restaurangfraser.

Aktiviteter:

 • Vi tränar på negationer.
 • Vi repeterar siffror 0-100.
 • Vi gör och spelar in en restaurangdialog.
 • Vi läser om La gastronomie en France + Mousse au Chocolat

Läxa torsdag v. 3:  Träna på dina restaurangrepliker

Läxa fredag v. 4: Texten Elle est comme moi + glosor.eu

Franska 7:an v. 48-50

Bon appétit!

Mål:

 • guide_michelin_france_2014Kunna gå på restaurang och beställa mat och dryck.
 • Kunna uttrycken avoir faim et avoir soif.
 • Kunna ne … pas (de) och ne … jamais (de).
 • Kunna använda aimer + bestämd artikel.
 • Kunna böja verbet prendre i presens.
 • Kunna använda il och elle om saker.
 • Kunna uttala bokstavskombinationerna au och u.

Aktiviteter:

 • Vi går igenom provet för Unité 3.
 • Vi läser texten Thérèse et Émile ont faim.
 • Vi repeterar avoir och être.
 • Vi går igenom uttrycken avoir faim et avoir soif  jämför med svenska.
 • Vi går genom användningen av aimer + bestämd artikel.
 • Vi går igenom användningen av ne … pas (de) och ne … jamais (de).
 • Vi skriver repliker för en restaurangdialog och spelar in den.
 • Vi gör därefter en kamratbedömning.
 • Vi ser programmet Alors demande – La nourriture.

Les oeufs pochés à la beaujolaise avec Paul Bocuse

Arbetssätt:

I Unité 4 skall ni spela in en restaurangdialog iMovie. De nya grammatiska momenten får ni elever i uppdrag att gå igenom.

Läxa onsdag v. 49:   Texten Thérèse et Émile ont faim + glosor.eu

Läxa fredag v. 50: Texten L’addition, s’il vous plaît + glosor.eu

 

Franska 7:an v. 40-43, 45

Mål:

 • Kunna förstå och genomföra dialoger om att köpa tunnelbanebiljetter.
 • Kunna färger.
 • Kunna räkna från 40-100.
 • Kunna böja och placera adjektiv.
 • Kunna böja verbet prendre i presens.
 • Kunna använda il och elle om saker.
 • Kunna bestämd och obestämd artikel: le, la, l’, les, un, une, des.
 • Kunna kommentera företeelser om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Kunna uttala bokstavskombinationerna ai och ou.

Aktiviteter:

 • Vi läser texten C’est où? som handlar om att köpa biljetter i metron + Quizlet.
 • Vi tränar på les chiffres 40-100. (Exercice).
 • Vi läser texten C’est parce que je t’aime.
 • Vi går igenom och tränar på böjning och placering av adjektiv (färgerna) + övning.
 • Vi går igenom och tränar på  det oregelbundna verbet prendre.
 • Vi tränar på hörförståelse.
 • Vi går igenom och tränar på att uttrycka bestämd och obestämd form av substantiv.
 • Vi skriver och spelar upp en dialog om att köpa biljetter.
 • Vi läser texten La Politesse.

Arbetssätt:
I Unité 3 arbetar vi tillsammans i gruppen med uttal, läs- och hörförståelse. Du skriver en dialog och spelar upp den tillsammans med en kompis. Du tränar in dialogen med hjälp av ”pratbubblor”. Syftet med detta är att du inte skall läsa upp din dialog utan träna dig på att kunna tala med flyt.

Läxa v. 41 fredag:  Räkneorden 40-100.

Läxa v. 42 fredag: Texten C’est où? + glosor.eu.

Läxa v. 43 fredag: Texten C’est parce que je t’aime + glosor.eu

Läxa v. 45 fredag: Verbet prendre i presens

Läxa v. 46 fredag: Glosor till Alors demande Paris

Läxa v. 47 fredag: Glosor till Thérèse et Émile ont faim

Franska 7:an v. 37-38

Vi är inte klara med våra dialogues de présentations men det gör ingenting eftersom nästa Unité 2 tar upp detta också.

 

Mål:

 • Kunna kommentera företeelser om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Kunna förstå och genomföra kortare presentationer (hälsningsfraser).
 • Kunna räkna från 0 till 39.
 • Kunna böja substantiv i plural (flertal).
 • Kunna böja verben être och avoir i presens.
 • Kunna uttala de tonande ljuden för j och s.

Aktiviteter:

 • Vi lär oss mer om hälsningsfraser och presentationer i texten Bonjour och Dans le La Tour Eiffelmétro (glosor.eu).
 • Vi tränar på les chiffres 0-39. (Exercice)
 • Vi går igenom och tränar på  de regelbundna verben être och avoir.
 • Vigår igenom och tränar på substantiv i plural.
 • Vi tränar på hörförståelse – presentationer.
 • Vi läser om Mona Lisa, La Tour Eiffel och Tintin.
 • Vi skriver ett brev.

Arbetssätt:
I Unité 2 arbetar vi tillsammans i gruppen med uttal, läs- och hörförståelse. Du skriver en dialog och spelar upp den tillsammans med en kompis (s. 18:16). Du tränar in dialogen med hjälp av ”pratbubblor”. Syftet med detta är att du inte skall läsa upp din dialog utan träna dig på att kunna tala med flyt.

Läxa v. 37 fredag: Lär in verbet avoir (glosor.eu).

Läxa v. 38 fredag: Lär in räkneorden 0-39. Använd Quizlet.

Läxa v. 39 fredag: Läs texten Bonjour + glosor.eu.

Läxa v. 40 fredag: Lär in verbet être, texten Dans le métro?+ glosor.eu.

 

Dela det här:
TwitterFacebookGoogle

Franska 7:an v. 34-36

Soyez les bienvenus!

Bonjour à tous,
Nu sätter vi igång och skall träffas tre gånger per vecka. Vi har ett läxtillfälle per vecka på fredagar. Ibland kan man som elev behöva arbeta extra om man har missat något. Det är viktigt att man som elev tar ansvar för detta. Det går alltid bra att be mig om hjälp om något är oklart – bättre att fråga en gång för mycket än inte alls.

Mål:

 • Kunna kommentera företeelser om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Kunna förstå och genomföra kortare presentationer.
 • Kunna uttala olika typiska franska ljud och behärska några uttalsregler.
 • Kunna förstå ett antal internationella ord.
 • Kunna je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.
 • Kunna regelbundna er-verb i presens: parler tala, habiter bo.
 • Kunna de obestämda artiklarna un och une.

Aktiviteter:

 • Vi lär oss lite fakta om Frankrike.
 • Vi lyssnar på uttal av franska ord och tränar på att uttala dessa.
 • Vi går igenom och tränar på je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.
 • Vi går igenom och tränar på regelbundna er-verb i presens
 • Vi tränar på nya ord på glosor.eu.
 • Vi tränar på hörförståelse – presentationer

Arbetssätt:
I Unité 1 arbetar vi tillsammans i gruppen med uttal, läs- och hörförståelse. Du genomför en inspelning av en kort text (App, t ex GarageBand). Du skriver en dialog och spelar upp den tillsammans med en kompis (s. 18:16).

Läxa v. 35 fredag: Spela in ljudet när du läser presentationerna på s. 15. Du skall visa att du kan uttala på ett sådant sätt att den som lyssnar förstår.

Läxa v. 36 fredag: Lär in glosorna till Tu t’appelles comment + böjning av verbet parler i presens.

Dela det här:
TwitterFacebookGoogle