Kategoriarkiv: Franska 8:an

Franska 8:an v. 9

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Kunna semesterord och fritidsintressen.
 • Kunna böja aller och faire i presens.
 • Kunna böja regelbundna verb i presens samt de oregelbundna verben avoir och être.
 • Kunna uttrycka framtid (presens av aller + huvudverbet i infinitiv). Se video!

Aktiviteter:

 1. Vi tränar på Le futur, s. 19-20:17, 18, 20.
 2. Vi tränar hörförståelse, s. 18:15-16
 3. Vi tränar muntlig förmåga, s. 20:20 a, b, c
 4. Vi lyssnar på Stromae Papaoutai.
 5. Liber online Untité 1: La grammaire + Écoutez
 6. Vi läser faktatexterna Le parfum och Des SMS, s. 22 + 24 (+uppgifter)

Läxa tisdag v. 10:  Kunna uttrycka framtid skriftligt och kunna visa det muntligt (20:20 a, b, c)

Franska 8:an v. 6-7

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Kunna semesterord och fritidsintressen.
 • Kunna böja aller och faire i presens
 • Kunna böja regelbundna verb i presens samt de oregelbundna verben avoir och être.

Aktiviteter:

 1. Vi följer upp presens av regelbundna verb.
 2. Vi förbereder och spelar upp intervjun med Enzo, s. 14:9.
 3. Vi läser och översätter texten Au Restaurant, s. 15-16.
 4. Vi tränar på ordförrådet, s. 17:11-12.
 5. Vi tränar på Le futur, s. 19-20:17, 18, 20.
 6. Extra: läs texterna Le parfum och Des SMS, s. 22 + 24 (+uppgifter)

Läxa v. 7 tisdag:  Texten Au Restaurant + glosor.eu

Läxa v. 9 torsdag: 

Franska 8:an v. 5

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Kunna semesterord och fritidsintressen.
 • Ta del av aktuella nyheter.
 • Kunna böja regelbundna verb i presens samt de oregelbundna verben avoir och être.

Aktiviteter:

 • Vi lyssnar på Nouvelles en français (Nouvelles en Francais 150115).
 • Vi följer upp de uppgifter ni gjorde under förra veckan med vikarien.
 • Vi förbereder och spelar upp intervjun med Enzo, s. 14:9.

Läxa v. 6 tisdag: Kunna böja de regelbundna verben (-er, -ir och -re verb) och avoir être i presens, s. 12-13:6-8 (+Liber online).

 

 

 

Franska 8:an v. 4

Under vecka fyra har ni vikarie. Av vikarien får ni uppgifter att arbeta med.

 1. Avsluta det sista vi hade kvar på genitiv (vårt repetitionshäfte
 2. Gör därefter uppgifter som vikarien delar ut. Rätta i facit.
 3. Läxuppföljning torsdag glosor.eu till Un coup de téléphone (vikarien delar ut uppgift).
 4. Blir ni klara med allt, fortsätt arbeta med s. 12-13:6-8 (Mappen övningar, ”Unité 1 + namn”. Rätta i facit (finns på katedern)!

 

Franska 8:an v. 2

Nyårskort

Meilleurs vœux 2015!

Mål:

 • Kunna ordningstal och veckodagarna.
 • Kunna possessiva pronomen.
 • Kunna uttrycka ägande.
 • Kunna semesterord och fritidsintressen.
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Aktiviteter:

 • Vi läser texten Un coup de téléphone.
 • Vi lär oss nya ord och uttryck (s. 10:1-3 + glosor.eu).
 • Vi repeterar att uttrycka ägande (= Genitiv) och possessiva pronomen.

Läxa tisdag v. 3: Lyssna på texten Un coup de téléphone, översätt och gör 10:1a (Mappen Läxor)

Läxa tisdag v. 4:  Texten Un coup de téléphone + glosor.eu