Kategoriarkiv: Franska 9:an

Franska 9:an v. 14

126th-anniversary-of-the-public-opening-of-the-eiffel-tower-4812727050567680-hp

Glöm inte att redigera era météo!

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna göra vägbeskrivningar.
 • Kunna negationerna ne … pas, ne … jamais, ne … plus, ne … personne, ne … rien.

Aktiviteter:

 1. Vi går igenom och tränar på qui och que, s. 108:13 a, b.
 2. Extra kopior (hör-och läsförståelse).
 3. Vi läser, översätter och kommenterar texten Le médecin, s. 120-121.
 4. Vi för text- och ordförståelseuppgifter, s. 122:1-2.
 5. Vi gör en vägbeskrivning i iMovie i Laholm för en fransk turist.

 

Läxa torsdag v. 14: Texten Le médecinQuizlet (hälften av orden)

Franska 9:an v. 13

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna uttrycka som med qui och que.

Aktiviteter:

 1. Vi läser texten L’environnement, s. 113 + 114:a.
 2. Vi tränar på hörförståelse, s. 104:6-7, 109:15,16.
 3. Les Nouvelles en français 15-01-31 +arbetsblad.
 4. Vi går igenom och tränar på qui och que, s. 108:13 a, b.
 5. Vi lärde oss futurum i samband med La météo, träna på le futur simple!
 6. Extra kopior (hör-och läsförståelse).

Läxa torsdag v. 13: Texten L’environnement + quizlet, klar med 108:13 a, b

Franska 9:an v. 10-12

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna använda partitiv artikel.
 • Kunna uttrycka som med qui och que.
 • Kunna beskriva väder muntligt och skriftligt.

Aktiviteter:

 1. Vi  avslutar partitiv artikel med att förbereda och genomföra muntligt dialogen Köpa frukt och grönsaker + övningarna, s. 103:4b, 5.
 2. Vi tränar på hörförståelse, s. 104:6-7, 109:15,16
 3. Vi lyssnar på Je veux.
 4. Vi läser, översätter och samtalar om texten Le pressentiment
 5. Vi går igenom och tränar på qui och que, s. 108:13
 6. Le Nouvelles en français 15-01-31arbetsblad.
 7. A qui le tour?

Läxa torsdag v. 9: Kunna dialogen Köpa frukt och grönsaker.

Läxa torsdag v. 10: Texten Le pressentiment +  glosor.eu

Läxa torsdag v. 11: Spela in en väderleksrapport med iMovie.

Läxa torsdag v. 13: Texten L’environnement + quizlet 

 

Franska 9:an v. 6-7

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

Aktiviteter:

 • Vi läser och översätter texten L’Horoscope, s. 100-101.
 • Vi samtalar om texten med stöd av innehållsfrågor.
 • Vi tränar på ordförrådet och förståelse, s. 101-102:1b, c, 2 (översätt och skriv en mening), 3
 • Vi går igenom och tränar på partitiv artikel, s. 102-104:4-6, 8 + kopia.
 • Vems tur är det?

Läxa onsdag v. 7: Kunna dialogen Köpa frukt och grönsaker + på flygplanet.

Läxa torsdag v. 7: Texten L’Horoscope + glosor.eu + Liber online Les Mots (skriftlig uppföljning)

Franska 9:an v. 5

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Ta del av aktuella nyheter.

Aktiviteter:

 1. Vi lyssnar på Nouvelles en français (Nouvelles en Francais 150115).
 2. Vi följer upp de uppgifter ni gjorde under förra veckan med vikarien.
 3. Vi läser texten Le Maghreb, s. 93-94 + Vrai/Faux.
 4.  Liber online (Materialbanken): Hörövning: 90:14-15.
 5. Vi tränar på Les mots et La grammaire på Liber online-

Läxa v. 6 tisdag: Se avsnittet Alors demande! Le français en Tunisie (fransk textning) + uppgift 1 och 2 (Alors demande La Tunisie La langue).