Kategoriarkiv: Franska 9:an

Franska 9:an v. 4

Under vecka fyra har ni vikarie. Av vikarien får ni uppgifter att arbeta med.

Läxuppföljning tisdag;

 1. Redovisa först den muntliga uppgiften (s. 91:18) med hjälp av ordförrådet i texten La vie en France.
 2. Gå igenom era svar på  läsförståelseuppgiften i (Good Reader).
 3. Avsluta uppgifterna i träningshäftet med passé composé och imparfait.
 4. Uppgift 2. och 3. går vi också igenom nästa vecka. Gör därefter uppgifter som vikarien delar ut. Rätta i facit efter hand!

Franska 9:an v. 2-3

Nyårskort

 

 

 

 

 

Meilleurs vœux 2015!

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Känna till begreppet Le Maghreb.
 • Kunna böja regelbundna verb i imparfait.
 • Kunna böja de oregelbundna verben être, avoir och faire i imparfait.
 • Kunna tillämpa skillnaden mellan passé composé och imparfait.

Aktiviteter:

 • Vi läser texten La vie en France.
 • Vi tränar på att uttrycka muntligt datum och årtal, s. 83-84.
 • Vi går igenom och tränar på skillnaden mellan passé composé och imparfait (+ ändelserna), s. 85-86, s. 89.

Läxa tisdag v. 3: Lyssna på texten La vie en France, översätt och gör 88:11b (Mappen Läxor)

Läxa tisdag v. 4:  Läs text och + gör läsförståelseuppgift (Good Reader). Förbered den muntliga uppgiften (s. 91:18) med hjälp av ordförrådet i texten La vie en France.

Franska 9:an v. 49-51

Vi behöver ta om vissa moment från provet och därför avslutar vi terminen med att ”gnugga” dessa! Sista veckan ser vi på fransk film (LOL)

Aktiviteteter:

 • Vi  tränar på LIBER ONLINE: Unité 4.
 • Skrivuppgiften på provet skriver ni klart på iPaden.
 • Vi tränar på att uttrycka muntligt datum och årtal, s. 83-84.
 • Vi går igenom skillnaden mellan passé composé och imparfait (+ ändelserna)

Läxa onsdag v. 50: Omprov de delar som ni inte klarat av.

Läxa onsdag v. 51: Översätt  meningarna på s. 85:10 (Mappen läxor + Dokument v. 51)

Franska 9:an v. 46-48

Nu är vi så gott som klara med att ha läst klart bredvidläsningsboken Le Mystère de Primrose. Nästa avsnitt kommer att handla om länder där franska är officiellt språk; framför allt le Mahgreb.

Vi kommer att ha prov onsdagen den 26 november på Unité 4 (se kalender!).

Mål:

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Aktiviteter:

 • Vi läser, översätter och samtalar om Je m’appelle Hamid.
 • Vi tränar på att läsa texten med tempo och samtidigt artikulera väl.
 • Vi tränar på ordförrådet i texten, s. 82.

 Läxa torsdag v. 47: Texten Je m’appelle Hamid + glosor.eu

 Prov v. 48; se kalendern!

Franska 9:an v. 45

Efter vårt franska besök under vecka 43 fortsätter vi med vår bredvidläsningsbok.

Mål:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Aktiviteter:

 • Vi läser gemensamt och enskilt boken.
 • Vi lär oss nya ord och skapar en ordlista.
 • Vi arbetar med förståelseuppgifter.

Läxa torsdag v. 45: Skriv tio Vrai et Faux meningar ur ett kapitel ur boken + ett urval av nya ord och uttryck från gloslistan.