Arbetsområde 1

Pedagogisk planering för arbetsområde 1, UPS and DOWNS

Under några veckor av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Ups and Downs i engelska. Arbetsområdet inleds med en berättelse om hur livet kan förändras otroligt snabbt och dramatiskt.

Följande övergripande mål och syfte i Lgr-11 ligger till grund för arbetsområdet:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift
  • använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande och kommunikation
  • träna på språkliga strategier för läs- och hörförståelse och för att göra sig förstådd
  • reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor i olika sammanhang där engelska talas

Mål/kunskapskrav:

I arbetsområdet Ups and Downs ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • förstå och använda innehållet i olika berättande texter samt olika former av muntliga framställningar
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift och då anpassa ditt språk till dem du kommunicerar med och till sammanhanget

Undervisning och arbetssätt:

För att du ska få möjlighet att utveckla de olika förmågorna ska vi på lektionerna arbeta med texten The Accident, som handlar om ett gäng ungdomar på väg hem från en fest, då något oväntat inträffar. I arbetet kommer vi att träna oss på att skriva en tidningsartikel, dramatisera en dialog baserad på eget manus samt diskutera, argumentera och reflektera över aktuella samhällsfrågor.

Bedömning:

Din tidningsnotis och dramatiseringen av en dialog eller ett polisförhör kommer att ligga till grund för bedömning av vad du har utvecklat och kan utveckla vidare. Du kommer även att få visa prov på din förmåga att kommunicera i tal genom att jag lyssnar vid något av tillfällena då du samtalar med dina kompisar i grupp.

Kunskapskrav:

E  – förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer av tal och           text
– redogöra och diskutera översiktligt, enkelt och begripligt

C  – förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer av tal och text
– redogöra och diskutera välgrundat och utförligt med visst flyt

 A  – förstå såväl helhet som detaljer av tal och text
– redogöra och diskutera välgrundat, utförligt och nyanserat med flyt

 

Kommentera