Engelska 8:an v. 16-17

 1. Vi går igenom läsförståelsetestet.
 2. I par läser vi varsin nyhetsartikel och berättar för den andre om innehållet. Därefter läser vi den som bänkkamraten har berättat om. (Artikel 1 + Artikel 2). Vi förbereder redovisning av artikeln genom att skriva ner stödord. Givetvis måste vi slå upp några svåra ord för att förstå helheten i Ordbok, NE!
 3. Vi läser texten texten Butch Cassidy s. 46-48 + s. 49:7b-c. Skriv därefter 10 innehållsfrågor på texten.
 4. Presentera ”famous partners in crime” för gruppen

Läxa fredag v. 16: De två artiklarna + glosor.eu + Quizlet

Läxa fredag v. 17: Butch Cassidy s. 46-48 + glosor.eu

Engelska 9:an v. 16

The English national tests are getting closer and here you can practise reading, listening and writing. Here are even some more exercises, if you want to practise writing. Below are the dates for the tests.

Skärmavbild 2015-04-12 kl. 20.28.19

Remember to be on time for the tests and not to stay up late the night before!

We continue with these activities in class. First you start with the newspaper article, since it is this week’s homework:

 1. We read about the pilot suspected of having deliberately crashed the plane. Write a dialogue with an interviewer and interviewee (for example one of the pilot’s colleagues, relatives, friends, maybe his girlfriend or an expert in flying security, etc). Act it out using keywords! News article!
 2. We continue working with creating our own listening exercises in groups of three:

a) Choose one talk each of these ones: 1+ 2 + 3 + 4 (English subtitles only in Puffin).

b) Look at ”your” video clip and prepare a quiz of five questions, with three alternative answers to choose from. Log into drive on the web and create a google form to make your quiz. Then, E-mail your quiz to the other group members for them to take.

Läxa fredag v 16:  News article + glosor.eu or Quizlet 

Engelska 7:an v. 16

Activities:

 1. What have you done during your holidays? Write down a few lines and tell the other group members in turns.
 2. We follow up the reading comprehension test.
 3. We continue working with the text Easy Money + pp. 52-55: 7a-7g (Mappen Exercises + Dokument Easy Money + your name). Rätta i facit.
 4. Study my comments on your text about Stone Fox! Improve your text! If anything is unclear, please ask me for help!
 5. We read, translate and discuss Rex saved my life, p. 56.
 6. We work with pp. 58-61: 8a-7g (Mappen Exercises + Dokument Rex saved my life + your name). Rätta i facit.

Homework on Wednesday week 16: Gör utdelat arbetsblad, Michael Johnson – his feet never touched the ground.

Homework on Wednesday week 17: Texten Rex saved my life + glosor.eu + Quizlet

Homework on Wednesday week 18: Läsförståelse 3 och 4!

Franska 9:an v. 14

126th-anniversary-of-the-public-opening-of-the-eiffel-tower-4812727050567680-hp

Glöm inte att redigera era météo!

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna göra vägbeskrivningar.
 • Kunna negationerna ne … pas, ne … jamais, ne … plus, ne … personne, ne … rien.

Aktiviteter:

 1. Vi går igenom och tränar på qui och que, s. 108:13 a, b.
 2. Extra kopior (hör-och läsförståelse).
 3. Vi läser, översätter och kommenterar texten Le médecin, s. 120-121.
 4. Vi för text- och ordförståelseuppgifter, s. 122:1-2.
 5. Vi gör en vägbeskrivning i iMovie i Laholm för en fransk turist.

 

Läxa torsdag v. 14: Texten Le médecinQuizlet (hälften av orden)