Franska 7:an v. 13-14

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna fraser när man handlar kläder.
 • Kunna ordförrådet för olika klädesplagg.
 • Kunna böja verbet aller i presens.
 • Kunna böja re-verb i presens.
 • Kunna använda partitiv artikel.
 • Kunna placering av adjektiv.

Aktiviteter:

 1. Vi tränar på olika klädesplagg. (uppgift 1-11) + Quizlet + Les vêtements.
 2. Gå till exercices en ligne och gör uppgifterna!
 3. Vi lär oss att böja verbet aller i presens, s. 100-101:3a, b, c.
 4. Vi läser, tränar på uttal och översätter Dans le magasins de vêtements, s. 103.
 5. Vi gör muntligt och skriftligt, s. 105:7-8, s. 106-107:11, 12 (Se video inlägg v. 10-12!), 14.
 6. Vi gör en egen affärsdialog!

Läxa fredag v. 13: Kunna klädesplaggen s. 101 + Quizlet + Kunna böja verbet aller i presens (Se video inlägg v. 10-12!)

Läxa torsdag v. 14: Texten Dans le magasin de vêtements s. 103-104 + glosor.eu + Quizlet

Engelska 8: v. 13-14

Aktiviteter:

 1. Vi gör klart läsförståelseprovet.
 2. Vi går igenom era Sticks and Stones texter.
 3. Klar med Keynote – visa upp för mig. Ha gärna med några bilder.
 4. Har du gjort dessa:
  Newsreel 15-01 24 + Quiz
  Newsreel 15-02-07 + Quiz
  Newsreel 15-02-21 + Quiz
  Newsreel 15-03-07 + Quiz
 5. I par läser vi varsin nyhetsartikel och berättar för den andre om innehållet. Därefter läser vi den som bänkkamraten har berättat om. (Artikel 1 + Artikel 2). Vi förbereder redovisning av artikeln genom att skriva ner stödord. Givetvis måste vi slå upp några svåra ord för att förstå helheten i Ordbok, NE!
 6. Läs texten texten Butch Cassidy s. 46-48 + s. 49:7b-c. Skriv därefter 10 innehållsfrågor på texten.

Läxa fredag v. 16: De två artiklarna + glosor.eu  + Quizlet

Franska 8:an v. 13

Aktiviteter:

 1. Vi följer upp läxan.
 2. Vi repeterar inför provet.

a) Träna på ordförrådet i texten La présentation d’une lycéenne genom att enbart lyssna på texten och se om du förstår innehållet. Därefter lyssna på nytt med boken uppslagen. Se till att du verkligen förstår alla ord och uttryck. Träna på orden på glosor.eu.

b) Skriv upp böjningsformerna i presens av er-, ir- och re-verb samt för de oregelbundna verben avoir, être och aller. Gör skriftligt 12-13:6-8. Rätta i facit!

c) Skriv upp böjningsformerna för le futur i alla personer (s. 19). Testa dig här på presens av aller + le futur.

d) Skriv upp alla böjningsformerna i passé composé av er-, ir- och re-verb (s. 30). Gör uppgift s. 30:5 d och s. 31:8 d. Rätta i facit

e) Repetera räkneorden!. Gör uppgift 32:9! Räkneorden finns på s. 157!

f) Gå in på Liber online. På Unité 1 + 2, träna på La grammaire!

 

 

Franska 9:an v. 13

Mål:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna uttrycka som med qui och que.

Aktiviteter:

 1. Vi läser texten L’environnement, s. 113 + 114:a.
 2. Vi tränar på hörförståelse, s. 104:6-7, 109:15,16.
 3. Les Nouvelles en français 15-01-31 +arbetsblad.
 4. Vi går igenom och tränar på qui och que, s. 108:13 a, b.
 5. Vi lärde oss futurum i samband med La météo, träna på le futur simple!
 6. Extra kopior (hör-och läsförståelse).

Läxa torsdag v. 13: Texten L’environnement + quizlet, klar med 108:13 a, b

Engelska 7:an v. 13-14

Aktiviteter:

 1. We follow up homework – Reading comprehension.
 2. We practise the countries of Europe. (maybe Puffin)
 3. We do the listening exercise, p. 89.
 4. We read the text Easy Money.
 5. We work with pp. 52-55: 7a-7g
 6. We revise orally p. 46-48: 6f, 6g, 6h.

Homework on Wednesday week 13: Reading comprehension (handout)

Homework on Wednesday week 14: Read the text Easy Money + glosor.eu + Quizlet

Homework on Wednesday week 16: Gör utdelat arbetsblad,  Michael Johnson – his feet never touched the ground.